WEDŁUG OBRAZOWEGO PORÓWNANIA

Fakty — według obrazowego porównania jednego ze współczesnych historyków stosunków międzyna­rodowych — „to nie ryby w sklepie, to raczej ryby w oceanie, często niedostępnym; to, co uchwyci historyk, zależy częściowo od szczęścia i przypadku, głównie zaś od tego, na jakiej części oceanu będzie łowił i jakiej użyje przynęty, a oba te istotne ele­menty zależą od tego, co pragnie złowić”.Niektórzy autorzy są zdania, że przy badaniu te­raźniejszości trzeba mieć zmysł historyczny, nato­miast nie można stosować metody historycznej, po­nieważ brak jest „surowca”, jakim są dokumenty źródłowe. Poglądowi temu można zarzucić, że zbyt wąsko pojmuje „źródła historyczne”, gdyż historycy opierają swe wnioski — zwłaszcza w odniesieniu do historii najnowszej — nie tyle na oficjalnych do­kumentach, które często nie są ujawniane, ile na innego rodzaju źródłach informacji, zazwyczaj obfi­tych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)