WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW

Jeśli zapadają większością głosów, to wiążą tylko państwa, które głosowały za daną uchwałą. Jednakże w sprawach budżeto­wych, administracyjnych i proceduralnych wiążące dla wszystkich państw członkowskich są uchwały podjęte większością głosów.Komisje będące instrumentem współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, zdro­wia, komunikacji, prawnej i policyjnej.Sekretariat Generalny z siedzibą w Kairze. Liga Arabska jest związkiem państw o bardzo róż­nych ustrojach społeczno-gospodarczych i politycz­nych. Należą do niej monarchie typu feudalnego obok republik demokratycznych przeprowadzających daleko idące reformy społeczno-gospodarcze (Algieria, Irak, Syria). Art. 8 Paktu głosi, że każde państwo członkowskie zobowiązuje się respektować system rządów istniejący w innych państwach członkow­skich i powstrzymywać się od interwencji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)