WIELE FUNKCJI

W krajach socjalistycznych wiele funkcji z tego zakresu, zwłaszcza dotyczących wy­miany handlowej, spełniają nie konsulaty, lecz —z uwagi na specjalizację — biura radcy handlowe­go. W miastach portowych konsulowie pełnią wiele czynności związanych z wykonywaniem aktów wła­dzy wobec morskich statków handlowych swego kraju, a także udzielają pomocy w razie awarii, or­ganizują ratownictwo itp.Konsulowie urzędujący w danym państwie (może być kilka okręgów konsularnych w jednym państ­wie) podlegają przedstawicielowi dyplomatycznemu swego kraju. Jakkolwiek funkcje konsularne są często uważane za niższe w stosunku do działalności dyplomatycznej, to jednak z punktu widzenia prak­tycznego mają one bardzo duże znaczenie i w po­ważnym stopniu przyczyniają się do rozwoju wza­jemnych stosunków między państwami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)