WIELE INFORMACJI

Wiele z tych informacji dociera zresztą do centrali — i to nieraz szybciej i w spo­sób bardziej pełny — na skutek działalności innych instytucji, przede wszystkim agencji prasowych, dys­ponujących często lepszymi kontaktami z tzw. ko­łami dobrze poinformowanymi. W praktyce często zdarza się, że przedstawiciel dyplomatyczny czerpie informacje właśnie od dziennikarzy, przekazując je następnie w drodze urzędowej do centrali. Dodać należy, że we współczesnych warunkach w coraz szerszym zakresie występuje przekazywanie infor­macji dotyczących wzajemnych stosunków między państwami w odwrotnym kierunku — z centrali do placówek zagranicznych, gdyż centrale dostają in­formacje z pierwszego źródła (np. o przebiegu spot­kania na szczeblu szefów państw, premierów, mi­nistrów spraw zagranicznych, o przebiegu i wyni­kach wielostronnych konferencji międzynarodo­wy ).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)