WSKAZYWANE PODOBIEŃSTWA

Wielokrotnie wskazywano pewne podobieństwa, jakie istnieją lub powinny istnieć pomiędzy oceną polityka a badaniem historyka. Zarówno jeden, jak i drugi powinni ujmować rozpatrywane zjawiska w szerszej perspektywie czasowej. Trafnie ktoś powie­dział, że dobry dyplomata powinien nosić przyszłość w swym umyśle. Polityk, podobnie jak historyk po­winien oceniać wydarzenia w ich rozwoju historycz­nym, gdyż tylko taka ich ocena pozwala na przewi­dywanie przyszłości. „By móc przewidywać, należy rozważyć, co było bo wszystko wynika z czegoś, co się zdarzyło w przeszłości.” Stwierdzenie związków z przeszłoś­cią me rozwiązuje jednak trudnej kwestii właściwe­go korzystania z lekcji historii, gdyż historia za­zwyczaj się me powtarza, a jeśli się powtarza — to w odmiennych już warunkach i okolicznościach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)