WSPÓLNY RYNEK

Należy dodać, że w związku z rozwo­jem gospodarczym RFN wpływy tego państwa w EWG wyraźnie wzrosły, zwłaszcza po upadku de Gaulle’a i po kryzysie walutowym na Zachodzie, który nie objął waluty zachodnioniemieckiej.Powstanie Wspólnego Rynku nie oznacza bynaj­mniej, że Europa Zachodnia uniezależniła się gospo­darczo od Stanów Zjednoczonych. Penetracja kapi­tału amerykańskiego została pod wieloma względami ułatwiona dzięki postępującej integracji. Jak pisze autor francuski Servan-Schreiber, utworzenie Wspólnego Rynku okazało się dla kapitału amery­kańskiego „najpiękniejszą transakcją”, przy czym inwestycje amerykańskie w krajach Wspólnego Ryn­ku wykazują znacznie wyższy wzrost niż w Stanach Zjednoc2:onych i krajach nie należących do EWG.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)