WSPÓŁPRACA REGIONALNA

Z punktu widzenia strukturalnego Beneluks nie po­siada organów wspólnych wyposażonych w prawo decyzji zasadą działania jest uzgadnianie decyzji w komitecie złożonym z ministrów trzech państw członkowskich oraz w licznych organizmach o cha­rakterze gospodarczo-technicznym. Od czasu do czasu odbywają się wspólne narady parlamentów — razem stanowią one jeden z organów konsulta­cyjnych. Spory rozstrzygane są przez komisję roz­jemczą.Rada Nordycka. Współpraca regionalna państw skandynawskich różni się tym od innych porozumień regionalnych, że nie została oparta na umowach międzynarodowych, lecz na uchwałach parlamentar­nych. Projekt współpracy pięciu państw skandy­nawskich: Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Islandii przygotowany został przez grupy par­lamentarzystów tych państw i przedstawiony kon­ferencji ministrów spraw zagranicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)