WTÓRNY CHARAKTER

Wtórny niejako charakter — choć będący sprawdzianem zdolności pracowników danej placówki do bardziej wnikliwej analizy zebranych informacji i do formułowania j pewnych syntez — miały raporty przesyłane perio­dycznie do centrali, a przedstawiające ogólną sytu­ację, poszczególne czy też węzłowe problemy poli­tyczne państwa pobytu.W warunkach współczesności zadania powyższe i wysoce się skomplikowały. Krąg osób wprowadzo­nych w życie polityczne znacznie się rozszerzył: po­ważnie też zwiększył się zakres problematyki, którą zainteresowany jest kraj wysyłający. Tempo współ­czesnego życia uwielokrotniło przy tym ilość wyda­rzeń, które powinny być brane pod uwagę przy po­dejmowaniu decyzji politycznych. Nie jest rzeczą możliwą, by pracownicy placówek dyplomatycznych, nawet przy znacznym zwiększeniu ich liczby, mogli na bieżąco gromadzić wszystkie użyteczne dla cen­trali informacje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)