WYJĄTEK OD ZASADY

Wyjątkiem od zasady immunitetu karnego przysługującego głowie państwa jest przepis ukła­du londyńskiego z 1945 r. stwierdzający, że stano­wisko głowy państwa nie uwalnia od odpowiedzial­ności z tytułu przestępstw wojennych. Małżonka i osoby towarzyszące głowie państwa w podróży za granicą nie mają prawa do immunitetów i przywi­lejów (o ile nie przysługują im z innego tytułu, np. z tytułu pełnienia funkcji ambasadora), jednak w praktyce osoby te korzystają z analogicznych praw rodowej” uprzejmości międzynarodowej. W PRL na czele państwa stoi Rada Państwa wy­bierana przez Sejm na okres czterech lat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)