WYJŚCIE Z ZAŁOŻENIA

Wychodząc z założenia, że w „wieku szybkich zmian” podstawową zaletą, jaką powinien odznaczać się pracownik służby zagranicznej, jest zdolność do twórczego myślenia (creativity) i znajdo­wania alternatywnych rozwiązań, zaleca się stosowa­nie środków skłaniających do formułowania poglądów innych aniżeli wypowiadane przez kierownictwo re­sortu, wytworzenie klimatu neutralizującego czyn­niki silnej presji w kierunku konformizmu, między innymi w drodze organizowania większej ilości „nie­formalnych spotkań”, a także położenie szczególnego nacisku na creativity w toku kwalifikowania kandy­datów do służby zagranicznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)