WYRAZ SUWERENNOŚCI

Jednakże przy ustalaniu charakteru pań­stwowości za podstawowe kryterium należy przyjąć suwerenność — z tym, że istotnym elementem tej suwerenności jest rzeczywiste sprawowanie funkcji państwowych na określonym terytorium, a w mniej­szym stopniu brak zależności od innych państw. „Wprawdzie stan suwerenności — jak trafnie po­daje Antonowicz — nie poddaje się łatwo ścisłym- określeniom, ale niektóre jego przejawy można stwierdzić, i właśnie one powinny decydować o od­powiedzi na zasadnicze pytanie: ile i jakie państwa należy umieścić na mapie politycznej świata.”Wyrazem suwerenności jest zazwyczaj utrzymy­wanie stosunków dyplomatycznych lub innych sto­sunków oficjalnych z pozostałymi państwami, człon­kostwo organizacji międzynarodowych oraz zawie­ranie umów międzynarodowych. Warto jednak za­znaczyć, że i te kryteria mają często kontrowersyj­ny charakter.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)