WYRAZ TENDENCJI

Wyrazem tendencji zmie­rzających do zacieśnienia współpracy w ramach RWPG i zwiększenia roli tej organizacji były uchwa­ły XXIII Sesji Specjalnej RWPG z 1969 r., które zapowiadają usprawnienie działalności organów RWPG, rozszerzenie współpracy w dziedzinie wspól­nych inwestycji oraz bardziej aktywne wykorzysta­nie stosunków walutowo-finansowych, między inny­mi przez powołanie do życia Banku Inwestycyjnego krajów członkowskich.Państwa te najczęściej określane są jako państwa niezaangażowane, niektórzy jednak sprzeciwiają się tej nazwie argumentując, że pań­stwa te są aktywnie zaangażowane na rzecz dekolonizacji i odprężenia w stosunkach międzynarodo­wych i proponują nazwę „państwa niesprcymierzone”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!