WYSTĘPUJĄCE RYZYKO

„Ryzyko związane z matematyzacją nauk politycznych” wynika często „z niewłaściwego posłu­giwania się instrumentem, a nie z wady instrumen­tu”, niebezpieczeństwo występuje jedynie wówczas, gdy „zaniedbano treść i skoncentrowano się na for­mie, co charakteryzuje niektórych nowicjuszy olśnio­nych subtelnością i dokładnością aparatu.”W tym znaczeniu uznać można za nie pozbawione zasadności porównanie matematyki z młynem: ja­kość mąki, którą młyn ten produkuje, zależna jest – od jakości mielonego ziarna. W amerykańskich ko­łach naukowych kursuje żart, w którym mówi się o wpływie przyjaźnie usposobionych komputerów na określone decyzje polityczne.W konkluzji stwierdzić należy, że teorie gry, cho­ciaż oparte na metodach naukowych i wyrażone w ścisłych wzorach i formułach matematycznych, mają dla nauki o stosunkach międzynarodowych wartość bardzo problematyczną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)