WYTWORZONA SYTUACJA

Wreszcie gracz z reguły dysponuje określonym czasem pozwalają­cym na rozważenie wytworzonej sytuacji, co nie zawsze jest możliwe w kryzysowych sytuacjach po- tycznych. Czas, jakim się dysponuje, by przygoto­wać ecyzję w grze, określony jest jej regułami lub zależy od grającego, gdy w polityce często narzuca go bieg wydarzeń.Obserwując dokładniej prowadzone niekiedy na wy ziałach amerykańskich uniwersytetów gry dy­plomatyczne, w których poszczególne osoby podet reprezentują poszczególne państwa, trudno powstrzymać się od uwagi, że pomysłowe te skądinąd zajęcia niewiele mają wspólnego z rzeczy­wistą polityką. Przyjmują one z reguły jako zmien­ną niezależną określoną linię polityki zagranicznej , jesiony interes narodowy uznany za coś stałego, gdy w rzeczywistości elementy te podle­gają nieustannej zmianie pod wpływem wielu czyn­ników m.in. czynników wewnętrznopolitycznych w niewielkim tylko stopniu branych pod uwagę przy ustalaniu założeń gry.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)