Z INICJATYWY GRUPY

Z inicjatywy „grupy 77” doszło do uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ deklaracji w spra­wie Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicz­nego (1974) i Karty Ekonomicznych Praw i Obowiązków Państw (1975). W deklaracji stwierdza się, ! że Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny winien być oparty „na sprawiedliwości, suwerennej rów­ności, wspólnym interesie i współpracy między wszy­stkimi państwami” oraz winien „niwelować nierów­ności, eliminować istniejące jeszcze niesprawiedli­wości oraz umożliwić zlikwidowanie rosnącej dys­proporcji między rozwiniętymi a rozwijającymi się krajami”.W świetle dokumentów programowych dotyczących Nowego Międzynarodowego Ładu Eko­nomicznego — postulaty zmian w dotychczasowym „starym ładzie” obejmują trzy grupy: a) zabezpie­czenie pełnej i trwałej suwerenności każdego pań­stwa co do jego zasobów naturalnych i całokształtu działalności gospodarczej łącznie z prawem do na­cjonalizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)