Z ROKU NA ROK

Jakkolwiek kraje Trzeciego Świata z roku na rok w liczbach bezwzględnych wykazują wzrost docho­du narodowego, to jednak przy wysokim z reguły przyroście naturalnym w tych krajach dochód przy­padający na głowę ludności albo nie ulega zmianie, albo podnosi się w minimalnym stopniu, podczas gdy większość krajów, które nie są nazywane „roz­wijającymi się”, a mają wyższe albo podobne tem­po wzrostu dochodu narodowego przy stosunkowo niższym przyroście naturalnym, wykazuje znacznie wyższy wzrost wskaźnika stopy życiowej. Ten stan rzeczy, w którym „bogaci stają się bogatszymi, a biedni biedniejszymi”, przesuwa w daleką przy­szłość perspektywy wyrównania czy choćby zbliże­nia do stanu gospodarki i poziomu życia narodów świata.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)