ZACHODZĄCE ZMIANY

Zmiany, jakie zachodzą w stosunkach międzynarodowych w epoce „przyspieszenia histo­rycznego”, utrudniają w wysokim stopniu ustalenie priorytetów w odniesieniu do poszczególnych kate­gorii informacji. Niełatwo jest określić, nawet w przybliżeniu, jakiego rodzaju informacje będą naj­bardziej użyteczne przy podejmowaniu decyzji po­litycznej w bliższej przyszłości: trudno bowiem przewidzieć, że wkrótce wystąpi zapotrzebowanie czynników podejmujących decyzje polityczne np. na możliwie szczegółową informację w zakresie proble­matyki kryzysu energetycznego, czy też w zakresie sytuacji wewnętrznopolitycznej kraju czy regionu, w którym wybuchnie konflikt zbrojny.W poszczególnych raportach dotyczących reformy służby zagranicznej zaleca się, aby informacje prze­kazywane do centrali były „selektywne i realistycz­ne”: „metoda polegająca na zalaniu ludzi nadmiarem informacji, należy do starych metod biurokracji”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)