ZACOFANIE W ROZWOJU

W oficjalnej nomenklaturze ONZ i innych organizacji międzynarodowych państwa te nazywano początkowo krajami zacofanymi w rozwo­ju, wywoływało to jednak protesty ze strony przed­stawicieli tych krajów. Następnie próbowano posłu­giwać się nieco bardziej delikatną nazwą: kraje sła­bo rozwinięte, lecz i ten termin nie dawał satysfak­cji państwom tej grupy. Przyjęto zatem pięknie brzmiące określenie: kraje rozwijające się, które nie wywołuje już żadnych zastrzeżeń i jest po­wszechnie używane w organizacjach międzynarodo­wych. Trzeba jednak stwierdzić, że określenie to, niestety, w bardzo wielu przypadkach nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, gdyż ogromna więk­szość krajów rozwijających się wykazuje nader słabe tempo rozwoju — w każdym razie niższe aniżeli kra­je socjalistyczne i rozwinięte kraje kapitalistyczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)