ZAGADNIENIA PRAWNE

Nawiązanie stosunków konsularnych może nastą­pić za zgodą obu zainteresowanych państw. Osoba wyznaczona na konsula otrzymuje od władz swego państwa listy prowizyjne, zwane także listami komi­syjnymi. Konsul może rozpocząć urzędowanie do­piero po uzyskaniu od władz państwa przyjmujące­go zezwolenia na pełnienie funkcji konsularnych, czyli tzw. exequatur. Państwo może w każdej chwili odebrać konsulowi exequatur, wówczas musi on za­przestać pełnienia funkcji konsularnych.Zagadnienia prawne związane z ustanawianiem konsulów i ich działalnością regulowane były od dawna prawem zwyczajowym i przepisami konwen­cji dwustronnych. Obecnie prawo konsularne zosta­ło skodyfikowane w konwencji wiedeńskiej o sto­sunkach konsularnych z 1963 r.; stosunkowo niewie­le państw ratyfikowało dotychczas konwencję.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)