ZAKRES KOMPETENCJI

Zakres kompetencji głowy państwa — zarówno w odniesieniu do spraw wewnętrznych, jak i w dzie­dzinie stosunków międzynarodowych — określa kon­stytucja. Tak więc w świetle konstytucji Stanów Zjednoczonych prezydent tego kraju (pełniący fak­tycznie również funkcję premiera, gdyż konstytucja nie przewiduje takiego stanowiska) posiada bez po­równania szersze kompetencje w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej aniżeli król angielski w świetle prawa konstytucyjnego i zwyczajów obo­wiązujących w Anglii. Tytuł, jaki przysługuje gło­wie państwa, nie świadczy bynajmniej o zakresie kompetencji i o znaczeniu politycznym danej osoby (ma natomiast znaczenie przy ustalaniu ceremoniału w czasie pobytu za granicą).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)