ZASADY WSPÓLNEJ POLITYKI

Kończąc omawianie struktur organizacyjnych roz­winiętych krajów kapitalistycznych, dodać należy kilka informacji o porozumieniach regionalnych o mniejszym zasięgu geograficznym. Są to: Pod tym skrótem (od pierwszych członów nazw państw: Belgiąue — Netherlands — Luxemburg) znana jest ścisła współpraca trzech małych państw zachodnioeuropejskich: Belgii, Ho­landii i Luksemburga. Początki tej współpracy się­gają 1921 r., kiedy to doszło do utworzenia unii celnej belgijsko-luksemburskiej. W obecnej formie organizacyjnej Beneluks istnieje od 1944 r., tj. od chwili, gdy rządy emigracyjne trzech państw, o któ­rych mowa, podpisały w Londynie konwencję celną. Po wyzwoleniu tych krajów konwencja została za­twierdzona przez parlamenty, a następnie doszło do podpisania dalszych układów celnych (1947, 1958), przewidujących stopniowe obniżki ceł aż do całko­witego wprowadzenia w życie unii celnej. Zasady wspólnej polityki w zakresie handlu zagranicznego ustalone zostały w traktatach z 1954 r. i 1958 r.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)