ZEBRANIA KONSULTACYJNE

Konferencja panamerykańska zwołana do Bogoty w 1948 r. postanowiła przekształcić Unię Paname­rykańską w Organizację Państw Amerykańskich. Karta Bogotańska zachowuje istotne cechy dotych­czasowej struktury Unii, powołuje jednak nowe organy. W sumie istnieje osiem stałych organów,przy czym dotychczasową nazwę: Unia Panamery­kańska — otrzymał obecnie jeden z organów OPA, a mianowicie stały Sekretariat. Głównymi organa­mi OPA — według Karty Bogotańskiej — są:Konferencje międzyamerykańskie zwoływane w zasadzie co pięć lat. Zebrania konsultacyjne ministrów spraw zagra­nicznych, zwoływane w miarę potrzeb: organem do­radczym jest Komitet Konsultacyjny do Spraw Obrony, w skład którego wchodzą przedstawiciele sztabów wojskowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)