ZNAKOMITE NAZWISKA

 Ludzie o znakomitych nazwiskach i ty­siące nie znanych nikomu. Z płyt grobowych odczy­tać można imiona, którym Polska zawdzięcza rangę kraju kulturalnego: Reymont, Prus, Bogusławski, Elsner, Limanowski, Or-Ot, Żwirko i Wigura, Go­debski, Weyssenhof, Żółkowski, Karłowicz, Petrażyc- ki, Merlini, Noakowski, Frenkiel, Jaracz, Kamiński, Kawecka, Przybyłko-Potocka, Rapacki, Węgrzyn, Wit- ting, Fukierowie, Eysmond, Miriam, Korzon, Zają­czek, Kraushar, Kierbedź, Kryński, Skoczylas, Le­śmian, Chopinowie (rodzice), Tetmajer, Dygasiński, Gomulicki, Nowaczyński, Sieroszewski, Uniłowski, Konarski, Sarbiewski, Kiliński, Moniuszko, Kurpiń­ski, Sempołowska, Rodziewiczówna, Staff.Na cmentarzu Powązkowskim groby hierarchizo- wane są jak ludzie za życia. Są groby dumne, bogate, pyszne, piękne — i skromne, brzydkie, ukryte.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)