ZNAMIENNA DWOISTOŚĆ

Obecnie mamy tu do czynienia ze znamien­ną dwoistością tego samego organizmu międzynaro­dowego: stosunki dyplomatyczne z innymi państwa­mi utrzymuje nie Miasto Watykańskie, ale Stolica Apostolska, natomiast stroną umów międzynarodo­wych takich, jak konwencja pocztowa, konwencja drogowa i innych, dotyczących „spraw doczesnych”, jest Miasto Watykańskie. Stroną konwencji Czerwo­nego Krzyża czy też członkiem UNESCO, a więc współpracy międzynarodowej mającej związek z mo­ralnością i sprawami duszy (spiritualia), jest Stolica Apostolska (a więc nie osobiście papież) jako kie- i rownictwo Kościoła katolickiego. Tego rodzaju prak­tyka skłania część autorow zachodnich do przyjęcia tezy o podwójnej podmiotowości międzynarodowo- prawnej Kościoła katolickiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)