ZWIĄZEK Z PEŁNIONĄ FUNKCJĄ

Konwencja stwierdza również, że państwo przyjmujące może w każdym czasie i bez obowiąz­ku uzasadnienia swej decyzji powiadomić państwo wysyłające, ze szef misji bądź też którykolwiek z członkow personelu dyplomatycznego jest persona non grata, państwo wysyłające obowiązane jest wówczas odwołać daną osobę.W związku z pełnionymi funkcjami przedstawi­ciele dyplomatyczni korzystają z licznych przywi­lejów i immunitetów. Niekiedy – zwłaszcza w daw­niejszych podręcznikach i tekstach źródłowych — ogoł tych immunitetów i przywilejów określa się terminem eksterytorialności (zakrajowości), ponie­waż przedstawiciel dyplomatyczny znajduje się nie­jako poza krajem swego pobytu, a zatem poza jego prawem, w konsekwencji więc nie podlega prawu miejscowemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)